Ubezpieczenie na życie

Specjalizujemy się w ubezpieczeniach na życie, oferujemy nowoczesne, dopasowane do potrzeb klienta. Wybierzemy ubezpieczenie na życie, które zapewni wsparcie finansowe Tobie i Twoim bliskim w trudnych sytuacjach życiowych.

Oferujemy różne ubezpieczenia dzięki czemu możesz wybrać to, które najlepiej sprawdzi się w Twojej sytuacji np. gdy posiadasz kredyt hipoteczny czy potrzebujesz ochrony od zdarzeń zdrowotnych, zabezpieczenie finansowe dziecka – posagowe, odkładanie na emeryturę, dla młodzieży i dzieci, NNW aż po Best Doctos organizacja leczenia w przypadku ciężkich zachorowań.

 

 

Rodzaj ubezpieczenia Opis
GRUPA OTWARTA ubezpieczenie grupowe dla klienta indywidualnego,ub.na życie,NNW,szpital,choroby,operacje itp.,również dla małżonków/parterów,dzieci,pakiet rodzinny(rodzice i teściowie)
NA ŻYCIE ubezpieczenie na wypadek śmierci,możliwe rozszerzenie o dodatkowe zdarzenia,NNW,szpital,choroby,operacje,itp.,również dla małżonków/partnerów,dzieci
NA ŻYCIE I DOŻYCIE ubezpieczenie na wypadek śmierci,w przypadku dożycia do określonego wieku wypłata gwarantowanej sumy,możliwa również dożywotnia renta
NA ŻYCIE Z FUNDUSZEM jak wyżej plus możliwość odzyskania części wpłaconych składek w przypadku zamknięcia polisy
POSAGOWE DLA DZIECI ubezpieczenie rodzica,współmałżonka/partnera na wypadek śmierci lub niezdolności do pracy z gwarancją wypłaty w takiej sytuacji posagu,ubezpieczenie dziecka-szpital,choroby,NW
IKE/IKZE oszczędzanie na prywatną emeryturę z wykorzystaniem ustawowych ulg:brak podatku od zysku,zwrot z podatku dochodowego(PIT)
INWESTYCYJNE zwykle jednorazowa wpłata określonej kwoty,lokowanie w fundusze inwestycyjne:bezpieczne,mieszane,agresywne
GRUPOWE DLA PRACOWNIKÓW ubezpieczenie jak przy grupie otwartej ale z szerszym zakresem,wszyscy są ubezpieczeni na tych samych warunkach(możliwy podział na grupy),korzyści dla pracodawcy,min.3 osoby w firmie