Ubezpieczenie na życie – rodzaje ubezpieczeń

W szerokiej ofercie naszej firmy znajdują się również ubezpieczenia na życie.

Podstawą takiej polisy jest ubezpieczenie na wypadek śmierci a wypłata ustalonej kwoty zapewnia najbliższym finansową ochronę ,utrzymanie standardu życia i spłatę zaciągniętych kredytów.
Polisę można rozszerzyć o ubezpieczenie od różnych zdarzeń związanych z naszym zdrowiem i życiem, takich jak: poważna choroba, pobyt w szpitalu lub uszczerbek wskutek wypadku..

W ostatnim czasie najbardziej popularne są ubezpieczenia grupowe dla klienta indywidualnego które poza ubezpieczeniem na życie zawierają ochronę zdrowia i życia i to zarówno głównego ubezpieczonego jak i współmałżonka i dzieci.

Nieodzowny jest również pakiet który zapewnia świadczenia zarówno w przypadku urodzenie dziecka jak i śmierci rodziców/teściów.

Dla dzieci posiadamy dedykowane ubezpieczenie posagowe, które zapewnia wypłatę gwarantowanej kwoty na koniec umowy oraz daje gwarancję rodzicom że w przypadku gdy ich zabraknie lub powstanie niezdolność do pracy umowa zostanie zrealizowana przez firmę ubezpieczeniową.

Coraz więcej osób myśli o oszczędzaniu na emeryturę,jak wiadomo podstawowe świadczenia będą niskie, tutaj wybierając konta IKE lub IKZE możemy budować prywatną emeryturę korzystając ze zwolnienia podatku od zysku i jednocześnie odliczając wpłaconą kwotę od podstawy opodatkowania, w przypadku śmierci świadczenia są w całości dziedziczone.

Dla pracodawców mamy ofertę ubezpieczenia grupowego dla pracowników, która zapewnia ubezpieczenie na życie, chroni zdrowie zarówno ubezpieczonego jak też jego bliskich.
Pracodawca może z jednej strony opłacane składki zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu, a z drugiej taka polisa stanowi atrakcyjny benefit dla pracowników.